Rehabiliteringsgrupp

Syfte:
Syftet med rehabiliterings grupper är att starta ett förändringsarbete som är inriktat på att främja förutsättningarna för förbättrad hälsa. 

Kundnytta:
När flera individer träffas och genomgår samma process, kan ökad förståelse uppnås.
Målet är att minska rehabiliterings tiden, en snabbare återgång till arbete och att starta en process där en livsstilsförändring sker. 

Innehåll:
Ett kognitivt synsätt genomsyrar grupperna, det vill säga medvetandegöra metoder för hur tanke, känsla och handling påverkar dig och ditt beteende och ger dig verktyg för att hantera din situation i framtiden. Alla grupper kan utvärderas statistiskt och redovisas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Upplägg:
Vid varje lektion ges en kort föreläsning, tid för egen reflektion, diskussionsfrågor tas upp samtidigt som vi har olika prova på aktiviteter.

Uppföljning:
Sker i samråd med kund. För att lättare befästa en livsstilsförändring kan man med fördel följa grupperna i ett år, med ca 3 återträffar utspritt med ca 3 månaders intervall.

Tidsbokning
Tidsbokning sker genom det företag du är anställd hos
Vid om- eller avbokning av befintlig tid klicka här
För kontaktuppgifter till Kirunahälsan klicka här
Sjukvårdsförsäkring

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du först kontakta ditt försäkringsbolag som i sin tur kontaktar oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kiruna Kommun

Om du är anställd vid Kiruna kommun sker tidsbokning via Bo Ögren.

Telefon: 070-2856323
E-post: boog@kommun.kiruna.se

Samarbetspartner

Om du har företagshälsovård via någon av våra samarbetspartners ska du kontakta dem först så kontaktar dem oss på Kirunahälsan för tidsbokning.

Kirunahälsan AB - Kaserngatan 6 - 981 37 Kiruna, om webbplatsen, integritetspolicy.
Webbproduktion av Heedmark
Meny